Polscy internauci

Liczba użytkowników Internetu w Polsce stale rośnie. Badanie wskazuje, że obecnie Internet jest przynajmniej od czasu do czasu wykorzystywany przez nieco ponad połowę Polaków w wieku 15+. Ponad połowa polskiego społeczeństwa ma dostęp do Internetu w domu.

Jeśli chodzi o wykonywane zajęcie, grupą o najwyższym procencie internautów są uczniowie – prawie każdy z nich korzysta z sieci. Kolejna grupa to właściciele firm, z których 75% korzysta z Internetu, za nią natomiast znajdują się pracownicy (korzystanie z Internetu – 66%). Internet jest w najmniejszym stopniu wykorzystywany przez grupy ludzi, którzy są w chwili obecnej bezrobotni – zwłaszcza przez emerytów i rencistów.

Jak czytamy w raporcie z badania, większość użytkowników Internetu ma do niego dostęp w domu, chociaż ponad połowa uczniów wykorzystuje Internet także w szkole, a ponad jedna trzecia pracowników lub właścicieli firm korzysta z niego w pracy. Tylko jeden na sześciu użytkowników Internetu korzysta z niego w innych miejscach, takich jak kafejki internetowe, biblioteki lub domy innych osób.

Chociaż większość użytkowników Internetu posiada komputery osobiste, interesujący jest fakt, że stosunkowo wysoki procent ma własny laptop – 33%. Z drugiej strony, tylko jedna piąta osób niebędących użytkownikami Internetu posiada komputer.

 

źródło: Raport z badania World Internet Project Poland 2010 przeprowadzonego przez Grupę TP oraz Agorę S.A.